Teràpies Assistides amb Animals

 

Les Teràpies Assistides amb Animals en l’àmbit de la Tercera Edat té com a objectiu millorar la qualitat de vida d’aquestes persones mitjançant activitats  lúdiques amb efecte terapèutic que augmentin la interacció animal-persona.

Com es millora la qualitat de vida?

Evitem la soledat, depressió  o avorriment, a més a més de potenciar la relació amb els treballadors del centre, altres residents i s’augmenta la comunicació i l’activitat.

Els efectes son varis però els podríem resumir:

  • Memòria a curt / llarg termini: el fet de tenir sessions amb l’animal, ajuda a les persones grans a recordar el dia en el que estan i a esperar amb il·lusió el dia que ve el gos.
  • Efecte per la salut: s’ha demostrat que simplement amb el fet d’observar o interactuar amb l’animal ja té efectes positius a curt termini, com la disminució de la pressió arterial, alliberació d’oxitocina (hormona relacionada amb el plaer ) i endorfines (neurotransmissor relacionat amb la felicitat i benestar ) i reducció de l’estrès i l’ansietat.
  • Estimulació multisensorial: les persones amb l’edat perdem capacitats en els sentits. Els animals ajuden a captar molt l’atenció i concentració de les persones grans i així estimulem els sentits de la visió, del tacte, de l’olor. És molt important parlar i ser escoltat i tocar i acariciar…
  • Catalitzador de interaccions: Els animals ens ajuden a cobrir les necessitats socio-afectives que tenim totes les persones. Ens donen carinyo, sense jutjar-nos, només esperant rebre el mateix.
  •  Catalitzador d’emocions: els animals desencadenen comportaments de diversió i així millorem l’estat mental i físic. El riure, el somriure i el bon humor impacten positivament en la vida d’una persona.
  • Gran font de motivació: els animals tendeixen a motivar i animar a fer activitats que en condicions normals potser no farien.
  • Reforçament de conductes: l’envelliment ens comporta una atrofia muscular i debilitament ossi. Fer activitats amb animals pot ajudar a estimular i reforçar conductes que exercitin el cos per millorar la salut.