Project Description

Servei Mèdic

La nostra metgessa particular ens visita periòdicament amb l’objectiu de dur a terme un control i vigilància de la salut. S’encarrega de valorar als residents, fer-los un seguiment exhaustiu i pautar tots aquells tractaments que s’estimin més adequats a cada cas.
Algunes de les funcions que dur a terme la metgessa son:

  • Proporcionar assistència mèdica (diagnòstic i intervenció) a tots els residents.
  • Participar en la comissió de supervisió i seguiment de les persones residents.
  • Programar i supervisar els menús i dietes alimentaries de les persones usuàries.
  • Tractament de l’usuari, seguiment i derivació a un altre professional si fos necessari.