Project Description

Servei Infermeria

L’objectiu del servei d’infermeria, en coordinació amb l’equip mèdic, consisteix a ajudar al resident a conservar o recuperar el seu estat de salut, per tal de dur a terme les tasques que li permetin un major grau d’autonomia.
L’equip d’infermeria és l’encarregat de garantir el bon estat de salut del resident, per aconseguir-ho, abordarà les següents tasques:

  • Administració
  • Gestió i tramitació de la medicació
  • Controls i analítiques periòdiques
  • Cures